Konto-og kjøpsvilkår

Avtalen mellom Eureca og Kunden

Versjon 06-2022, sist oppdatert: 01.07.2022

1. Avtalen

Når du gjennomfører et kjøp av varer eller tjenester hos Eureca engros AS aksepterer du våre konto- og kjøpsvilkår. Merk at disse vilkårene kan endres.

For kjøp av varer fra leverandør gjelder punkt 15.

2. Partene

Selger: Eureca engros AS, org.nr 918972366 MVA, Sandstuveien 70D, 0680 Oslo, blir i det følgende benevnt «Eureca engros», «Eureca», eller «Selger».

Kjøper: Kjøper er den bedrift som foretar bestillingen, og betegnes følgende som «Kjøper» eller «Kunde». For å handle hos Eureca må du være registrert næringsdrivende innen restaurant, pub/bar/diskotek, gatekjøkken/fast food, kafe/konditori, catering, kantine, skole/SFO/barnehage, kiosk/bensinstasjon, hotell eller øvrig serveringsvirksomhet. 

3. Kundekonto

For å handle hos Eureca må det opprettes en kundekonto for bedriften. Ved førstegangs registrering må det fylles inn organisasjonsnummer, type bedrift, leveringsadresse, kontaktperson ("bedriftskontakt") med navn, telefonnummer og e-post, eventuell leveringsbeskrivelse og passord. En bedriftskontakt må ha nødvendig fullmakt til å opptre på vegne av bedriften.

Bedriftskontakten blir spurt om samtykke til markedskommunikasjon, og samtykke til å registrere betalingskort for enklere betaling. Det er også mulig å søke om kredittavtale og registrere skjenkebevilling.

Som innlogget bedriftskontakt vil du ha tilgang til min side på eureca.no. Min side er todelt, og inneholder ordrehistorikk og oppdatert status på ikke leverte ordre, i tillegg til oversikt over kontaktopplysninger som er lagret på kundekontoen. Her kan du oppdatere kontaktopplysningene, samt endre samtykker til markedskommunikasjon.

Eureca forbeholder seg retten til å kommunisere med Kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre eller ved driftsmeldinger. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på e-post, SMS med informasjon om levering, informasjon ved tilbaketrekninger, varsel om forsinkelser eller endrede åpningstider.

For å gjøre bedriftens handleopplevelse på eureca.no best mulig, tilpasses nettbutikken og kommunikasjonen til akkurat din bedrift. Eksempler kan være å vise ofte handlede varer, spesialtilbud til bedriften, forslag til produkter eller oppskrifter vi tror passer bedriften basert på tidligere kjøp, eller annen relevant markedsføring. 

4. Bestilling

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til Eureca. Det finnes en oppdatert oversikt over alle bestillinger på min side på eureca.no.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i bestillingsløsningen i nettbutikken eller Kundens bestilling, og det fremsto klart for den andre part at det forelå slik feil, eksempelvis dersom et produkt ikke har noen pris.

5. Produkter og vareutvalg

Eurecas vareutvalg består av lagerførte varer med kort ledetid og bestillingsvarer med lengre ledetid. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vårt vareutvalg. Om det er produkter Kunden ikke finner, ber vi om at det tas kontakt med Kundeservice.

Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene Kunden har bestilt, vil den delen av ordren annulleres.  Kunden vil se status på sin bestilling som innlogget på min side.

Skjenkebevilling kreves for kjøp av alkohol. Skjenkebevilling lastes opp ved kunderegistrering eller på min side på eureca.no. Opplastet skjenkebevilling må godkjennes av Eureca før kjøp av alkoholholdige varer, dette tar normalt 1-3 virkedager.

6. Pris

Alle priser som er i nettbutikken, er som utgangspunkt oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Det er også mulig å velge å vise priser inkludert merverdiavgift. Dette endrer du øverst til venstre på nettsiden. Kampanjer og rabatter beregnes eksklusiv merverdiavgift.

Kunden mottar spesifisert oppstilling over kostnader ved bestillingsbekreftelsen. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet. På særskilt små bestillinger (varesum under kr. 2500,-) vil tillegg i leveringsprisen kunne tilkomme.

Eureca kan tilby kampanjer, tilbud, rabatter og rabattkoder. Rabatter og tilbud gjelder alltid for ordinære varer og ikke på allerede nedsatte varer. Enkelte rabattkoder er gyldige kun for visse bedrifter og vi forbeholder oss retten til å avvise eventuelle salg og deaktivere rabattkoder dersom vi mistenker misbruk. Rabattyper kan ha begrensninger når det gjelder hvilke varer rabatten gjelder for. Eureca forbeholder seg retten til å endre innhold på rabatter uten varsel.

Merk at tilbud gjelder så langt lageret rekker og innenfor de tidsrammer som det informeres om i vår markedsføring.

Ved spesielle tilbud som har et krav for å få med en vare på kjøpet, må disse kravene være opprettholdt. Om Kunden returnerer varer som gjør at kravet ikke opprettholdes, vil vi belaste Kunden for produktets ordinære verdi.

Eureca jobber kontinuerlig med å ha riktige priser i markedet. Våre priser vil derfor kunne endres uten at vi vil varsle om dette.

7. Betaling

Kunden betaler ved bruk av bank- eller kredittkort via Eurecas nettbutikk. Den totale kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling med et lite påslag på for å ta høyde for eventuelle avvik knyttet til erstatningsvarer og vektvarer. Betalingskortet blir belastet med korrekt kjøpesum når varene er ferdig plukket. Dersom varen er oppgitt med pris pr kilo, eller annet volummål, vil det bli angitt en estimert pris ved ordrebekreftelse. Den faktiske prisen blir først beregnet i det varene blir plukket, og det er denne prisen kunden blir belastet.

På betalingssiden kan du slette bank- og kredittkort opplysninger, og bank- og kredittkort kan lagres for enklere bestilling.

Kunden kan søke om å inngå avtale om kreditt. Under behandlingen av søknaden vil det bli utført en kredittsjekk, som må gjennomføres før første handel kan skje. Dette tar normalt 3-4 virkedager. Vi forbeholder oss retten til å avslå søknaden etter kredittvurdering uten å redegjøre for årsaken til avslaget. 

Ved kredittavtale gjøres kjøpesummen opp gjennom faktura via e-post eller EHF. Eureca sender faktura på e-post til den e-posten kunden har oppgitt på kundekontoen. Om kunden er registrert som mottaker av EHF, kan kunde søke om EHF faktura ved førstegangs registrering eller via MinSide. Betalingsfrist er angitt på fakturaen. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Eureca forbeholder seg retten til å sperre for videre kjøp ved manglende betaling. 

8. Levering

Kunden velger ønsket tidsvindu for leveranse ved bestilling. Varer kan ha ulik ledetid, og det er den lengste ledetiden som avgjør første mulige tidsvindu for leveranse. Varer med lengre ledetid merkes i netthandel og i handlekurven. Når varene er ferdig plukket og klare for utkjøring vil det sendes en SMS til oppgitt telefonnummer, som inneholder en sporingslink til bilen.

Det skal avtales et fast leveringspunkt som er tilrettelagt og klargjort for varemottak. Kunden må sørge for personell tilstede for varemottak i tidsvinduet. Det henvises for øvrig til bransjestandard for varelevering (BVL).

Leveranseadresse for vin og brennevin må være den samme som angitt i bevillingen.

Det er Eureca sitt ansvar å levere varer med korrekt temperatur i henhold til myndighetskrav (Kjøl: 0 til +4 grader, frys: -18 grader eller kaldere). Kjøle- og frysevarer som ikke holder disse temperaturene kan avvises jfr. Kundens IK-MAT-system. Termometer er tilgjengelig i alle biler. Kundens varemottaker er ansvarlig for å måle temperatur i varelasset. Dette skal skje om bord i bilen, før lossingen starter. Eureca-sjåføren skal registrere temperaturen.

Leveringen er gjennomført og Kunden overtar ansvaret for varene når varene er plassert på avtalt sted og Kunden har kontrollert antall lastbærere og signert på mottak.

9. Forsinkelse

Eureca er opptatt av å levere til korrekt tid. I perioder med stor pågang og hendelser med vesentlige driftsavvik kan imidlertid forsinkelser forekomme. Vi vil etterstrebe å varsle så tidlig som mulig om forsinkelser som oppstår gjennom SMS til oppgitt telefonnummer. 

10. Reklamasjon

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til Kundeservice innen 24 timer. Kreditering av reklamasjon skjer når reklamasjonen er godkjent av Eureca og eventuell vareretur er mottatt og godkjent hos Eureca.

Eureca er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Eureca kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Eurecas kontroll, og som Eureca ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Eureca er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Eureca sin side.

For reklamasjon av varer fra leverandør gjelder punkt 15.

11. Retur

Alle ønsker om vareretur skal meldes til Kundeservice, og returen må godkjennes av Eureca før det eventuelt returneres. Kjøle- og frysevarer kan kun returneres dersom varen ikke har vært av bil, dvs. ubrutt kjøle- og frysekjede.

Lastbærere (kasser, bur og/eller paller) som følger leveransen og som ikke tas med i retur med det samme, skal sendes i retur ved neste leveranse. Det er Kundens ansvar å levere disse til sjåføren, rene og tørre. Eureca forbeholder seg retten til å fakturere Kunden for tap av lastbærere dersom det ikke leveres tilbake korrekt antall.

Eureca tilbyr gratis retur av papp og plast for sine kunder dersom det er tilstrekkelig kapasitet på bilen. Disse returfraksjonene må være ferdig sortert, samt tørre og rene.

For retur av varer fra leverandør gjelder punkt 15.

12. Personopplysninger

Vi er opptatt av våre kunders personvern og sørger for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning.  Se vår personvernerklæring.

13. Kundens plikter

Den registrerte Kunde er ansvarlig for alle kjøp som gjøres via kundenummeret. Kunde er ansvarlig for at kontakt- og leveringsopplysningene på min side på nettsiden til enhver tid er oppdaterte. Dette er særlig viktig ved tilbakekalling av produkter som er helsefarlige. Varemottak skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er Kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til Eureca etter rutine beskrevet i pkt. 10 over om reklamasjon.

14. Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon utenfor Eurecas kontroll, som Eureca ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av og som hindrer Eureca fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, opphører Eurecas forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

15. Varer fra leverandør levert av Eureca

Kunder av Konsum Gruppen kan kjøpe varer fra Coca-Cola Europacific Partners på eureca.no. Varene vil leveres av Eureca sammen med eventuelle øvrige varer som er kjøpt på eurea.no. Det framkommer av handlekurven på eureca.no hvilke varer som faktureres av Coca-Cola Europacific Partners. For kjøp av disse varene gjelder Coca-Cola Europacific Partners til enhver tid gjeldene betingelser. Varene faktureres direkte fra Coca-Cola Europacific Partners.

Kunder kan også kjøpe varer fra Coca-Cola Europacific Partner og få dem levert av Eureca i henhold til avtale med Coca-Cola. Kunden må legge inn slike ordre hos Coca-Cola Europacific Partners .

Reklamasjoner og andre henvendelser knyttet til ordrer fra til Coca-Cola European Partners skal rettes til Coca-Cola Europacific Partners’ kundeservice, via kundeservice: kundeservice@ccep.com og telefon 08088. Eureca er kun ansvarlig for levering av varene i henhold til gjeldende leveringsbetingelser. Spørsmål knyttet til levering av varen, kan rettes til Eurecas kundeservice på kundeservice@eureca.no og telefon 22 30 40 30.

Eureca utleverer kundeopplysninger til Coca-Cola Europacific Partners for at Coca-Cola Europacific Partners skal kunne opprette kundeforhold, gjennomføre fakturering av kunde og administrere ordrer. Coca-Cola Europacific Partners utleverer kundeopplysninger til Eureca for at Eureca skal kunne administrere Ekspressleveringsordre. Kundeopplysningene kan inneholde personopplysninger som kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-post. Eureca har inngått en utleveringsavtale med Coca-Cola Europacific Partners. For Coca-Cola Europacific Partners’ behandling av de utleverte personopplysningene er Coca-Cola Europacific Partners selv behandlingsansvarlig, og forplikter seg til å behandle opplysningene i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.  

16. Forbehold

Bilder Eureca bruker i nettbutikken er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Eureca er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

17. Copyright

Eureca engros med logo er et registrert varemerke av Eureca engros AS.

Alt innhold på disse nettsidene er Eureca engros AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Eureca engros AS.