Personvernerklæring

Vi er opptatt av våre kunders personvern. Denne erklæringen beskriver hva vi gjør for å behandle dine personopplysninger på en sikker måte.

Netthandelen eureca.no eies og drives av Eureca engros AS, org.nr 918972366 MVA, Sandstuveien 70D, 0680 Oslo. Selskapet er heleid av ASKO Norge AS.

Kontaktopplysninger: kundeservice@eureca.no eller telefon 22304030.

For personopplysninger har Eureca engros AS, ved daglig leder, rollen som behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger samles inn

Eureca selger kun til bedriftskunder. Når en kundekonto opprettes av en bedriftskontakt med fullmakt, registreres bedriftskontaktens personopplysninger som navn, e-post og telefonnummer, samt eventuelle samtykker til markedskommunikasjon rettet til bedriften. Når kjøp betales med kort behandles kredittkortopplysninger for å kunne verifisere betalingen. Kredittkortopplysningene oppbevares hos vår leverandør og er underlagt deres retningslinjer for personvern. Kredittkortopplysninger kan lagres for å kunne gjennomføre senere kjøp raskere dersom bedriftskontakten ønsker.  

Hva brukes personopplysningene til

Formålet med innsamlingen er å kunne gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering, og for å kunne kommunisere på sms og e-post om leveranser, avvik og driftsmeldinger som for eksempel endrede åpningstider. Personopplysninger kan også bli brukt for å utvikle tjenesten videre for eksempel gjennom testing i andre miljøer.

Eureca har et eget saksbehandlingssystem for dialog med kundene. Her lagres opplysninger som navn, epost og telefon, samt annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen.

Når Eureca skal yte kundeservice kan ansatte hos Eureca, dersom kunden ønsker det, få tilgang til kundens kundekonto. Ansatte hos Eureca kan også logge seg på kundens kundekonto for å gjennomføre en avtale om kjøp, og for å innhente informasjon som er nødvendig for å utvikle tjenesten videre for kunden.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Vi tilbyr alle våre kunder å motta meldinger med forslag, tips, tilbud og overraskelser gjennom markedskommunikasjon på e-post. Dette kan man samtykke til ved registrering eller på min side. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Samtykker kan vedlikeholdes på min side.

Sletting

Dersom du avslutter ditt kundeforhold, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som bokføringsloven krever lagret. Dersom ditt kundeforhold har vært passivt i fem år, slettes basis personopplysninger. Når bokføringslovens krav til lagring har utløpt slettes alle opplysninger. Ved endring i bedriftskontakt slettes de forrige kontaktopplysningene og eventuelle lagrede kredittkortopplysninger.  

Utlevering av personopplysninger og databehandlere

Eureca utleverer personopplysninger til enkelte leverandører og benytter flere databehandlere for å behandle personopplysninger i henhold til de formål som er beskrevet over. Eureca har inngått utleveringsavtaler og databehandleravtaler med disse i tråd med gjeldende personopplysningslovgivning.

Endringer

Eureca kan endre vilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, eller på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på eureca.no. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på eureca.no.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personopplysningslovgivning har du blant annet rett til innsyn i egne personopplysninger, samt rett til å stille krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg. Bedriftskontakten kan selv endre egne personopplysninger og eventuelle samtykker til markedsføring som innlogget på bedriftskontoen. 

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger kan du sende oss en epost til kundeservice@eureca.no eller ringe oss på 22 30 40 30.  Du kan også stille spørsmål om personvern til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.