Hvert år besøker litt over 5000 gjester Villa Holtet, det historierike seniorsenteret som ligger på Bekkelagshøgda i Oslo.

En pådriver til aktiv aldring og et sunt eldre liv

Innen 2040 forventes det at Oslo har doblet antall innbyggere over 67 år. Da vil tilbud som Villa Holtet spille en viktig rolle.

På Bekkelagdshøgda i Oslo ligger det verneverdige gamle bygget Villa Holtet som ble bygget i privat regi i 1909. I begynnelsen var det Ekerbergbanens direktør som bodde der med kone og barn, før det så ble solgt til Oslo Kommune i 1948. Med litt over 420 medlemmer er Villa Holtet i dag et privateid attraktivt aktivitets- og kulturtilbud for voksne over 60 år, og sammen med rundt 100 frivillige drives stedet av 4 faste ansatte.

«Det er jo litt morsomt, for det er fremdeles noen som kommer innom som faktisk var her når den gamle direktørfamilien bodde her,» forteller Knut Eriksen, kjøkkensjef på Villa Holtet

Fra Bekkelaget Seniorsenter til Villa Holtet

Bekkelaget seniorsenter har eksistert i lang tid. Da seniorsenteret stod i fare for å legges ned var det brukerne som kjempet for å beholde senteret. Det var slik Foreningen Bekkelaget Seniorsenter endte opp med å bli privateid av brukerne. Først i 1993 flyttet Foreningen Bekkelaget Seniorsenter inn i den gamle villaen på Nordstrand, og i 2017 tok de navnet Villa Holtet.

«Vi er jo veldig heldige som får ha et sånt hus som dette her. Folk blir jo ganske imponerte når de kommer. Jeg husker første gang jeg var her så tenkte jeg bare ´jøss, kjempeflott´,» sier Aud Vibeke Hagen, aktivitetsleder på Villa Holtet.

For Villa Holtet har fortsatt den gammeldagse sjarmen. Det er et godt ivaretatt hus, med en fantastisk fasade. Inne blir du møtt av en nostalgisk atmosfære med elementer fra tidlig 1900-tallet. Hver dag blir det historierike huset møtt av litt over 30 gjester som kommer for å sosialisere.

Hver dag tar de ansatte på Villa Holtet imot litt over 30 gjester. Fra venstre har vi Anne Merete Vonheim, Aud Vibeke Hagen og Knut Eriksen.

En blanding av fantastisk mat og morsomme aktiviteter for en aktiv aldring

Villa Holtet vil være en pådriver til aktiv aldring hvor brukerne stimuleres til å selv bidra til sunne eldre år. På den måten fungerer senteret som et forebyggende helsearbeid.

«´Hjelp til selvhjelp´ gjennom et aktivt liv er ofte viktigere enn bare det å gi hjelp. Vi ønsker å både tiltrekke nye brukere, og bygge videre på alt det positive som allerede er på senteret, men vi vil skape en moderne, effektiv og lettdrevet organisasjon, med et tilbud som er så attraktivt at det beholder brukerne, og at det bidrar til at disse kan bo hjemme lengst mulig,» forklarer Anne Merete Vonheim, kontorleder på Villa Holtet.

For å få flere brukere til å benytte seg av Villa Holtet arrangeres det ofte morsomme aktiviteter som quiz, jazzkvelder og allsang, og kombinert med god mat blir det alltid god stemning. I tillegg til tilgang på café-varer hver dag, er det middagsserveringer på huset på tirsdager og torsdager. På fredager er det også et lunsj-tilbud.

«Vi har også startet med noe som kalles ´gubbe-frokost´ en gang i måneden. Det er sånn typ hotellfrokost med bønner, bacon og egg, og alt som disse gubbene setter pris på,» sier Eriksen mens han ler. «Vi fant også ut at vi burde lage noe for damene, så da ble det champagne-lunsj, med snitter og cava. Det slo an, så det lurte de selvfølgelig på om de kunne ha hver dag.»

Det er med levering av mat Eureca engros hjelper Villa Holtet. På travle dager kan det nemlig være behov for fleksibilitet og raske leveranser.

«Jeg synes det er veldig praktisk med Eureca siden det går an å stykke opp å få for eksempel en kilo smør isteden for å kjøpe en kartong, også leverer de jo punktlig. Service og behjelpelighet er kjempebra. Det er bare å ringe så står de på henda for oss,» forteller Eriksen.

Fordommer mot seniorsentre er den store utfordringen

Mye av grunnen til at senteret gikk fra navnet Bekkelaget Seniorsenter til Villa Holtet var for å prøve å endre den negative tankegangen eldre kan ha om seniorsentre. For selv om alle som drar på Villa Holtet er friske og unge til sinns kan ofte folk ha en formening om at dette stedet bare er for «gamlinger.»

«Folk er ikke gamle nok til å gå på et sånt senter, så selv om man er 92 år så sitter man med en tanke om at det bare er gamlinger der. Så det er ofte der utfordringen ligger når det kommer til å få flere brukere hit,» forklarer Hagen.

Villa Holtet ønsker å være en pådriver til aktiv aldring hvor brukerne stimuleres til å selv bidra til sunne eldre år.

Innen 2040 forventes det at Oslo har doblet antall innbyggere over 67 år, og at det derfor vil bli vanskelig å dekke alle omsorgsbehov. Av den grunn vil seniorsentre som Villa Holtet kunne spille en viktig rolle i arbeidet for å møte disse utfordringene. Gjennom kultur, livskvalitet, inspirasjon, medmenneskelighet og et aktivt liv vil Villa Holtet fortsatt være en pådriver for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig av sitt liv.