Eureca engros 4 år

Ida Juliane Havnås blir gjerne kalt Eurecas mor, og det med rette. Hun var med da kimen til bedriften ble sådd, og hun var også det aller første Eureca-mennesket i en gründerbedrift som nå er på vei ut av babystadiet.

10. oktober 2017 så Eureca engros dagens lys. Unnfangelsen skyltes at man lenge så et voksende behov og et potensielt marked for en mindre og raskere aktør i hovedstadsområdet.

-I forbindelse med kunde-undersøkelser i ASKO så vi lenge et ønske og et behov for et mer tilpasset tilbud til de mindre aktørene i markedet, dette gjaldt spesielt for serveringsbransjen i stor-Oslo. Med tanke på servicenivå og, ikke minst, hurtige leveranser fantes det et marked som ikke ble dekket godt nok. Dette ville vi gjøre noe med, sier Eurecas første daglig leder Ida Juliane Havnås.

Vi begynte med blanke ark, og etter hvert materialiserte det seg et konsept som vi mente ville gjøre seg best ved å stå på helt egne ben. Eureca ble født ut ifra kundenes behov, og det er en veldig spennende og unik start for et nytt selskap. Dette har jo preget Eureca helt frem til i dag; kundebehovene er drivkraften, sier Ida.

Setter tidlig termin

-Fra vi bestemte oss for å gå for dette nye konseptet og til vi var i drift gikk det veldig raskt. Vi fant ut at vi ikke hadde sjans til å få dette til å fungere rent logistisk med dagens løsninger, og måtte sette det opp som et helt eget selskap med en egen lokasjon. Dette gjaldt spesielt på IT-siden. Man tok en offensiv beslutning og ville få ut dette raskt i markedet og heller tilpasse oss etter hvert, i samarbeid med kundene og deres ønsker og behov. Så fra vi trykket på «knappen» 1.januar 2017 og til vi var i drift tok det 10 måneder, for det var den raskeste tiden IT-leverandøren kunne få opp et slikt system på.

-Det var en utrolig givende tid. Vi startet helt fra bunnen av. Vi hadde ingen IT-systemer og manglet lager. Vi visste at dette måtte ligge sentralt i Oslo for at vi skulle kunne være effektive med fremtidige leveranser. Et lager i den størrelsen var det jo ikke lett å oppdrive i hovedstaden, men vi var heldige og fant til slutt en ideell lokasjon på Ryen. Men dette måtte oppgraderes en del, i tillegg fantes det ikke fryselager så det måtte jo også installeres. 2017 ble et rimelig hektisk år for å få alt i stand til de første varene gikk ut den 10. oktober, ler Ida.

Eureca-mennesker blir født

-Det aller viktigste var å få på plass de riktige menneskene, der lå egentlig det største fokuset den første tiden. Det startet med meg, så ansatte jeg to til for å forme ledergruppen, og da vi hadde kommet til driftsstart så var vi en liten gjeng på 14, sier Ida.

Etter en formidabel vekst, selv i Corona-tiden, har antallet doblet seg og nå er det en sammensveiset gjeng på 28 Eureca-mennesker som betjener kundene fra engros-lageret på Ryen. Og flere skal det bli!

Eureca-mennesker: Henriette, Ida og Giraffen feirer jul

Oppdragelse fra kunden

-Fra oppstarten 2017 ville vi strømlinje driften, så fokuset den første tiden lå ikke på vekst og å hanke inn kunder. Vi gjorde jo veldig mange endringer i starten etter tilbakemeldinger fra kundene, så det første året var det viktig å få testet ut det nye konseptet i markedet. Dette gjaldt blant annet i forhold til det nye IT-systemet som ble satt opp på rekordtid, men også tilpasninger etter samtaler med kundene som for eksempel innføring av ekspressleveranser. Vi ville få maskineriet til å fungere og holde det vi lovet til kundene vi hadde i starten. Hadde vi ikke klart det så ville Eureca blitt en rask flopp og fort måtte takke for seg. 

-Vi brukte tid på å finne vår rolle i markedet. I starten var vi jo veldig sluttkunde-fokusert, men gikk etter hvert over til å legge fokus på hvordan man kan betjene kjedene også. Markedet i Norge er veldig kjede-styrt, så det er nødvendig å også kunne betjene disse for å ha livets rett som grossist, sier Ida.

Omsetningen det første året var på skarve 700.000 kr med en liten portefølje på litt over 100 unike kunder. Men så snart fødselsproblemer og kundeønsker ble håndtert så fant man en måte å drifte på som la grunnlaget for den eksplosive veksten vi ser i dag. Prognosene for fremtiden er gode; i løpet av 2021 vil man ha en kundeportefølje på over 800 og en omsetning på minimum 131 millioner, og året etter er estimatet godt over 200 millioner.

Barnesykdommer

Det er klart det var litt barnesykdommer i starten. Når man setter opp en bedrift med nytt IT-system på så kort tid vil det jo være litt armer og ben i alle retninger, noe kundene fikk føle litt på i starten. Men vi fikk Eureca raskt opp å stå for å utvikle oss i takt med kundenes behov, så det viktigste i starten var å være tilpasningsdyktig, sier Ida.

I 2019 var Eureca kvitt småbarnsplagene og bedriften ble rigget om til vekst. Ida gikk da av som daglig leder og ga ansvaret over til Torkel Stensrud. Fra 2018 til 2019 doblet Eureca omsetningen, og etter 2019 skøyt det virkelig fart.

Første kolli ankommer lageret i 2017

Gründerbedrift i Coronaens tid

-Jeg ga stafettpinnen til Torkel og fortsatte som styreleder. Vi hadde en enorm vekst inn i 2020 med Torkel ved roret, men så gjorde Corona sitt inntog i Mars, og det var jo brutalt for selskapet. Men vi tok et tidlig valg i Corona-tiden om at vi ikke bare skulle sitte på gjerdet og være passive. Vi ville ikke bare vente til pandemien gikk over, men benytte anledningen maksimalt, ikke minst i forhold til markedet. Nå trengte de oss, og vi skulle være der for kundene og hjelpe dem igjennom krisen. Vi la også et godt grunnlag med å strømlinje driften under pandemien, noe vi høster fruktene av nå som Norge åpner opp igjen.

-Fra 2019 handlet det bare om å få inn kunder og vokse, men i Coronatiden fikk vi tatt et steg tilbake og gjort noen endringer med tanke på rutiner, driftseffektivisering og lager-logistikk, og det gjør at vi nå er godt rustet for en eventyrlig vekst. Vi utnyttet pandemi-situasjonen og er nå godt rigget til gjenåpningen av Norge. Det var jo en tøff tid og jeg er veldig imponert over hvordan alle stod på og holdt humøret oppe med en ”dette får vi til”-holdning i hele bedriften, sier Ida.

Eureca var en av de få aktørene i bransjen som ikke kuttet ned på arbeidsstaben, blant annet i salgsapparatet. Selgerne hjalp til en kort tid hos NorgesGruppen da dagligvare-salget fikk en sterk vekst, for å avlaste dem til de fikk inn egne folk.

-Etter en måned var alle tilbake hos oss og vi fortsatte med å øke kundemassen vår. Under Corona-tiden gikk vi fra 1500 til 2500 kunder. Det er ganske imponerende med tanke på hvilken periode vi var i, da Norge nærmest stod stille, sier Ida.

En 4-åring i vekst

-Eureca har store ambisjoner på vekst fremover. Vi er alltid interessert i flere kunder, men vi er vel så opptatt av å pleie de kundene vi allerede har og å få dem til å handle mer hos oss. Det er den hyggeligste formen for vekst, synes vi, sier Ida.

-Nå er vårt kortsiktige mål å nå 500 millioner i omsetning, noe vi fra oppstarten har sett på som Eureca i full drift. Det tar fortsatt noen år å komme dit basert på våre prognoser for totalmarkedet, men allerede neste år er vi nesten halvveis. Vi ser jo at dette tydelig går i riktig retning. Men det overordnede målet er å dekke kundenes behov i markedet, som vi har gjort med konseptet vårt. Det er derfor Eureca ble lansert og at vi kommer på jobb hver dag. Vi etterstreber å være det selskapet kundene ønsker å handle av i markedet, at de er fornøyde er viktigere en tallene for oss. Uten kundetilfredshet så vil veksten stagnere før eller senere, derfor er det alltid kundene foran prognosene for oss!

-Vi har stor tro på fremtiden, og vi ser også at jobben vi gjorde under Coronaen høster vi fruktene av nå som Norge åpner igjen. Markedet kommer til å ta av etter folk kommer tilbake på jobb, ikke minst kantinemarkedet vil skyte veldig fart, men også serveringssteder og utelivet vil merke at en-meters-regelen er borte. Julebordssesongen i år har vi nå veldig store forventninger til, så etterspørselen som kommer er noe vi i Eureca nå rigger oss til å klare og betjene blant annet ved å ansette nye Eureca-mennesker. Dette erlitt utfordrende for tiden, spesielt på sjåfør-siden hvor det er mangel på den type arbeidskraft etter pandemien, forteller Ida.

Eureca-mennesker = mangfold

Mangfold er veldig viktig for Eureca. Det er et bevisst valg i ansettelsesprosessen å ha en arbeidsstab med alle typer bakgrunner som kan komme med sine unike innspill. I en gründerbedrift så trenger man folk som bryr seg om bedriften og hverandre og drar i samme retning, og det mener Ida er en stor del av Eurecas suksess.

-Vi har en gjeng som strekker seg litt lenger for å gjøre kunden fornøyd, og som bryr seg om kollegene sine og hjelper hverandre der det trengs. Dette føler vi virkelig at vi har truffet på med våre Eureca-mennesker og det virker som de liker å ha et større ansvar. De har mye større kjennskap til kundenes ønsker og hvor skoen trykker når det brenner litt. Da har de full støtte i bedriften til å ta avgjørelsene som kreves.Dette er noe vi tidlig innførte i Eureca og som vi kaller utvidet myndighet, sier Ida.

-Dette gjelder kanskje spesielt hos kundeservice. Vi stoler på at de vet hva kundene har behov for og hvordan vi kan løse avvik som oppstår best mulig, uten å måtte løfte spørsmålene opp til ledelsen hele tiden. Vi stoler på dem og det tror jeg gjør sitt for at de ansatte liker å jobbe her. Når vi er en liten bedrift som Eureca kan vi være så privilegerte og la de ansatte bestemme en del selv. For de ansatte vet jo faktisk best; de vet som oftest hvor skoen trykker i større grad enn sjefen. Derfor har alle utvidet myndighet i Eureca-systemet!

Eureca i DNAet

-Vi innførte fra start Eureca-mennesker i stedet for titler i bedriften. Vi ønsket å ha en flat struktur, der alle delene av selskapet er like mye verdt uansett hvor i verdikjeden du hører hjemme. Det er også viktig at man identifiserer seg med hva selskapet leverer og tar et eierskap til det. Vi har aldri ansatt noen som ikke kjenner på kundeansvaret. Vi skal være her for kunden og strekke oss så langt det lar seg gjøre for at de skal være fornøyde, og det er det vi ser etter når vi ansetter nye folk. Kundeservice skal ligge i DNAet til alle Eureca-mennesker, sier Ida.

Stor-Oslo som lekegrind

Stor-Oslo er hovedsetet for Eurecas virksomhet, og det utvides stadig til nye områder. 

-Alt må gå riktig for seg.  Vi skal kunne love samme service uansett om man har bedrift midt i Oslo sentrum eller utenfor Oslo-grensa. Derfor åpner vi fortløpende opp postnummer for postnummer etter som folk legger inn ønske om å handle fra oss utenfor OsloAlt handler om kjøreavstanden fra Ryen, og vi må kunne holde vår standard levering på 6 timer til kundene, og ikke minst ekspressleveringene på 90 minutter. Det finnes jo en begrensning for avstanden til kundene om vi skal kunne holde det vi lover, derfor gjør vi endringer i et kontrollert tempo, sier Ida.

Etter 4 år er Eureca engros nå ferdig med småbarnsfasen. Selskapet står trygt på egne ben og har en lys framtid foran seg. Gratulerer med dagen!

Eurecas lagerlokaler gjøres klar før åpningen 2017