Prima Brands og A. Idsøe

I over 175 år har A. Idsøe vært en familiedrevet slakterforretning. De er kjent for sitt fokus på kvalitet og har et høyt kjøttinnhold i sine egenproduserte håndverksprodukt.

Idsøe så dagens lys på 1800-tallet da en kjøttskjærer ønsket å differensiere kvalitetskjøtt ut til kundene, og den dag i dag er dette fokuset til bedriften. Prima Brands og A.Idsøe har felles jobbet for kvalitet i produktutvikling av norske kjøttråvarer, og for 5 år siden gikk de sammen også på eiersiden.

-For oss er det viktig å se på kvaliteten og sorteringen av kjøttet som går ut til kundene. Vi i Prima Brands tenker mye på bønder og dyr i verdiskapningen vår. Hos oss handler det ikke bare om å produsere, men å se helheten i produksjonen. Vi jobber derfor tett med bønder for å se og forstå ting fra deres perspektiv. På denne måter får man bedre kjøtt, sier Markedssjef Eirik Josefsen.

Verdiene til bedriften står støtt i firma-navnet; Pasjon, Respekt, Innovasjon, Målrettet og Ansvarlig (PRIMA).

-Vi har et ønske om å innovere bredt, og vi mener alle har en stemme i systemet. Derfor bruker vi mye tid med bøndene som kjenner sine dyr, men vi er også tett på våre kunder. Vi tror at kundene våre er de som kjenner sine kunder best, på denne måten kan vi forstå produktene og kundene bedre, forteller Josefsen.

Prima Brands og spesielt A.Idsøe har en lang tradisjon og har som flere andre bedrifter vært gjennom mye siden oppstart. Likevel står de støtt i sine visjoner og verdier.

-Da Prima ble til, så ønsket gründeren seg en bedre påleggs-gris enn det som var på markedet. I dag er bedriften stor på flere kategorier og varer. Blant annet var Prima Brands/A.Idsøe blant de første på rå pølse i Norge, som i dag føres i NorgesGruppens merke Jacobs Utvalgte. Rå pølser har mange bruksområder og smaker helt fortreffelig; med en saftig og god smak er de like gode på grillen som i stekepanna. Prima Brands har flere populære produkter, blant dem er ribben laget av gris oppvokst på gårder i Jæren og Rogaland, samt Angus burgere; som har blitt veldig populære både i husholdninger og på restauranter, forteller Josefsen.

Mye har skjedd på 175 år, men produktkvalitet og smak er fortsatt like viktig. For å finne frem til de beste produktene har Prima Brands et godt samarbeid med sine kunder.

Magi på kjøkkenet gir kunnskap om best mulig bruk av dyret.

-Magien skjer når vi setter sammen kunnskap fra våre kunder og interne ressurser som Albert Idsøe eller Andreas Myrvold. Vi tar utgangspunkt i best mulig bruk av hele dyret og bruker mye tid sammen for å se på nedskjæringen så man kan bedømme hvilke deler som blir best å bruke. Det lages og spises mye mat, ja vi bruker mye tid på kjøkkenet, det er jo der magien skjer, forteller Josefsen.

Hos Prima Brands står produksjon, verdier og kunder i fokus. De er klare på at vi skal spise mindre kjøtt fremover, men de mener også at vi skal spise bedre kjøtt og utnytte dyret bedre. Prima Brands mener at det er dette fokuset på bærekraft og kvalitet som bringer dem inn i fremtiden sammen med deres kunder.