Dragan Pupovac har vært med oss fra starten av. Han er lagermedarbeider, men først og fremst et Eureca-menneske.

Hils på vår lagermedarbeider, Dragan Pupovac

Da Eureca engros ble etablert i 2017 trengte vi medarbeidere. For å kunne bygge et velfungerende og bra selskap, trengte vi stødige og flinke folk. En av disse stødige Eureca-menneskene er Dragan Pupovac (36)

Pupovac er lagermedarbeider i Eureca, og har vært med oss fra begynnelsen av vår
reise. Det var nettopp tanken på å være med på å bygge opp et nytt selskap fra
bunnen av som var grunnen til at Pupovac ble med på laget.

«Da jeg fikk en mulighet til å jobbe i et nyetablert datterselskap av ASKO var jeg
ganske gira. Det å få være med i etableringsprosessen til et selskap synes jeg var
veldig spennende, så jeg måtte jo bli med på det,» forteller Pupovac.

Fra vanskelige forhold i Serbia til trygghet i Norge

Pupovac er opprinnelig fra Beograd i Serbia. På den tiden han bodde i Serbia var
situasjonen i landet veldig usikker. Det var mye elendighet, og for mange var det
ingen fremtid i landet. Derfor flyttet Pupovac til Norge i 2000. Han beskriver
overgangen fra varme og folkefylte Serbia til kalde Norge som stor.

«Da jeg flyttet til Norge var det først til Mosjøen i Nord Norge. Det var jo for så vidt
en ganske stor overgang å reise fra Beograd til en liten by i Norge hvor vinteren er
veldig lang og kald,» sier Pupovac mens han ler. «Etter syv år oppi nord forflyttet jeg
meg nærmere Oslo. Det blir kaldt her og, men heldigvis ikke like kaldt.»

Selv om det var mye som var uvant følte han seg tryggere i Norge. Når det kommer
til jobb forklarer Pupovac at det er vanskelig å finne noe i Serbia, og når du først får
deg jobb kan du like så godt miste den dagen etter. I Norge derimot har man
rettigheter som ansatt, og det gjorde hverdagen og fremtiden mye sikrere for
Pupovac.

Med 7 års erfaring som lagermedarbeider i både Coop og ASKO var Pupovac en god
kandidat for jobb hos Eureca. Et godt intervju, og gode referanser førte til at Pupovac
fort ble en del av Eureca-teamet.

Når man kommer fra vanskelige kår tar man ikke den tryggheten man har i Norge forgitt.
Pupovac setter veldig pris på den sikkerheten han har i Eureca.

Spenning rundt lansering av Eureca engros

Pupovac startet hos Eureca den 1. september; nærmere 40 dager før lansering den
10. oktober. Første arbeidsdag ble med andre ord litt annerledes denne gangen enn
hvordan den hadde vært hos tidligere arbeidsgivere.

«Vi tok jo over et lagerbygg etter et selskap som var avviklet. De etterlot seg ganske
mange ting; gamle reoler, esker, bord, stoler, lamper. Det var med andre ord mye
som skulle ut, men også mye nytt som skulle inn. Jeg husker vi var ganske mange
her, for alt skulle jo pusses opp og få et Eureca-uttrykk. Første dagen min ble på en
måte starten på et ganske stort oppussingsprosjekt,» forteller Pupovac.

Samtidig som at den første perioden av hans karriere hos Eureca var annerledes, var
det også en spenning som bygde seg opp jo nærmere man kom lanseringsdatoen.
Når lanseringsdagen endelig var her var det en atmosfære som Pupovac ikke hadde
kjent på før.

«Det var vel nærmere 100 personer innom da Eureca ble lansert. Kunder,
leverandører, NorgesGruppen med venner og folk som har vært med fra idémyldring
til Eureca ble til. Jeg er jo en lagermedarbeider, så jeg var jo ikke med på å invitere
alle som kom, men jeg følte likevel at jeg var med på spenningen rundt det hele. Jeg
var nervøs merket jeg, og ville at Eureca skulle bli godt tatt imot,» forteller Pupovac.

Og godt tatt imot ble man. Utviklingen og veksten til Eureca har vært stabil siden
start, og det å følge med på statistikken og progresjonen beskriver Pupovac som
både spennende og morsomt. Når man har vært med på hele reisen til en bedrift får
man nemlig en annen følelse rundt og relasjon til bedriften sin.

«Jeg har jo ikke noe å gjøre med det å hente inn nye kunder. Den prosessen ser ikke
jeg resultatet av før de faktisk er inne i vårt system, men jeg synes det alltid er like
gøy når det dukker opp et nytt navn i systemet vårt. Også er det jo også gøy å se at
de nye kundene bestiller flere og flere varer fra oss,» sier Pupovac.

Pupovac sier at det beste ved jobben sin i Eureca er de gode kollegene han har.

Gode kolleger gjør en arbeidsplass

De fleste av kundene til Eureca vil ha varene når de kommer på jobb. Derfor er det
viktig å bruke de første timene av dagen godt for lagermedarbeider-teamet i Eureca.

Pupovac møter opp på jobb hver dag mellom kl. 05.00 og 06.00. Det er da det er
mest å gjøre. Målet er å sørge for at varene kommer trygt frem til kundene, og da
gjelder det å være konsentrert og nøye, samtidig som man er effektiv. Her må ting
skje raskt.

«I dag er vi 7 i vårt team med team leder. Vi har 2 som jobber nattevakt som tar inn
og registrerer varer, og når resten av oss kommer på jobb på morgenen gjør vi
varene klare for sending. Vi fungerer veldig bra sammen som et team. Det er god
kommunikasjon mellom oss alle, og det er viktig når man jobber så tett på
hverandre,» forteller Pupovac.

Siden Eureca er blant aktørene i serveringsmarkedet med færrest ansatte kommer
man tett på kollegaer utenfor sitt team også, og det er nettopp det fine forholdet
Pupovac har til alle sine kollegaer i Eureca som gjør at han liker jobben sin så godt
som han gjør.

«Det at jeg kan slenge en vits til daglig leder i Eureca, Ida, synes jeg viser hvor fint
miljø vi har her. Jeg har en kompisrelasjon til sjefene i Eureca, og det å føle på at man
som lagermedarbeider blir hørt øverst i systemet liker jeg veldig godt,» forklarer
Pupovac smilende. «Eureca er rett og slett en fantastisk arbeidplass, og jeg har
planer om å bli gammel her.»