Ida Juliane Havnås har vært daglig leder hos Eureca engros AS siden oppstart i 2017.

Kvinnedagen: Daglig leder i en mannsdominert bransje

«For få kvinnelige toppledere i bransjen er et resultat av en utdatert oppfatning om at like barn leker best.»

Den internasjonale kvinnedagen (8. mars) blir markert på ulike vis rundt omkring i verden. Her i Eureca engros markerer vi den ved å fremme vår daglige leder Ida Juliane Havnås. I Horecabransjen er en kvinnelig leder et sjeldent syn, så å kunne være med å bidra til å snu den trenden er Havnås veldig positiv til.

«Det er for få kvinnelige ledere, ikke bare i vår bransje, men i arbeidslivet generelt. Derfor synes jeg det er gøy å være med på å bryte med normen, for det kommer til å endre seg,» forteller Havnås.

Fra logistikksjef i ASKO ØST til leder for et nytt markedskonsept

Før Havnås ble leder i Eureca var hun logistikksjef hos ASKO ØST. Der jobbet hun blant annet med forbedringsprosjekter, og Eureca engros startet som et av disse prosjektene. Eureca ble opprettet for å kunne tilby et skreddersydd konsept til små og mellomstore kunder i serveringsbransjen, med behov for stor fleksibilitet, raske leveranser og høyt servicenivå. Formålet var å kunne oppnå et bedre konsept til kundene i målgruppen, og samtidig håndtere små ordre på en mer lønnsom måte.  

«Rundt ansettelsesprosessen av meg som daglig leder hos Eureca engros var det en som sa at han ikke kunne huske sist han møtte en kvinnelig ‘grosserer.’ Morsomt uttrykk, men det sier jo litt om hvor skjev fordeling det er av kjønn i bransjen,» sier Havnås.

Markering for mangfold og jevn balanse

Selv om bransjen går i riktig retning med tanke på mangfold, synes Havnås at markeringer som kvinnedagen er viktige for å sette fokus på at det fortsatt er en ujevn balanse.

«Jeg merker at kvinnedagen blir viktigere jo eldre jeg blir. Alt som har med lager og logistikk å gjøre er mannsdominert, og markeringer som kvinnedagen trengs for å belyse at det fortsatt er et altfor lite mangfoldig miljø i flere bransjer. Det er mangfold som er det ønskelige her, for flere kvinner enn menn ville vært en skjev fordeling det og,» sier Havnås.

Som kvinnelig leder i Horecabransjen har ikke Havnås møtt på noen utfordringer enda, men heller holdninger. På grunn av det er så få kvinnelige toppledere i bransjen blir enkelte i bransjen litt overasket over at Eureca engros har en kvinnelig leder.

«Vi er en liten ledergruppe, med to menn og en kvinne. Når vi er i møte med andre i bransjen har jeg ved flere anledninger merket at enkelte blir overrasket når jeg presenterer meg som daglig leder, da de antok at det var en av de andre to. Men jeg ser ikke på det som en utfordring, jeg synes det heller er litt morsomt,» forteller Havnås mens hun ler.

Havnås sammen med resten av de ansatte i Eureca engros.

Et resultat av at «like barn leker best»

Det at det er få kvinnelige toppledere i Horecabransjen tror Havnås handler om tradisjon og manglende bevissthet på de positive sidene av mangfold. Det er lett å havne i fellen med å ansette de som er mest lik seg selv. Det er heller ikke så attraktivt for kvinner å søke seg inn til et mannsdominert miljø. Når Havnås så blir spurt om hvordan man kan snu på trenden slik at vi i fremtiden ser flere kvinnelige toppledere er hun rask på å svare.

«Ansvaret ligger hos arbeidsgiveren, og her synes jeg NorgesGruppen er flinke på å ha fokus på mangfold. Det siste året har NorgesGruppen blant annet hatt en retningslinje som går ut på at det ikke er lov å gjennomføre en ansettelsesprosess uten å ha både en mann og en kvinne i finalerunden. Det gjør at man blir tvunget til å tenke mangfold gjennom hele rekrutteringsprosessen. Får man ikke søkere av begge kjønn, må man tilbake til utlysningen og sikre at den retter seg mot begge kjønn, og ikke bare til de som er lik seg selv. Slik skaper man mangfold i praksis.»