Varer fra Q-meieriene i uke 38 og 39

Q-meieriene legger over større deler av produksjonen fra gammelt til nytt meieri. Dette medfører en periode med redusert produksjon hos Q-meieriene.

Hvilket tidsrom påvirkes

Vi forventer at vi kan bli utsolgt, eller levere varer med kortere holdbarhet enn normalt, i uke 38 og uke 39.