Covid-19 Informasjon og tiltak

Covid-19 - Korona har nå spredd seg til store deler av landet. Eureca har satt i gang interne tiltak og har nå innført noen leveringsbegrensninger.

Situasjonen rundt spredningen av Koronaviruset utvikler seg fra dag til dag og vi følger situasjonen nøye. Vi forholder oss til rådene fra Folkehelseinstituttet og vil iverksette interne tiltak fortløpende etter behov for å sikre trygge og stabile leveranser.

Noen av tiltakene som er gjennomført er:

• Arbeidsted

Ansatte som kan arbeide hjemmefra jobber nå primært via hjemmekontor. Møter gjennomføres ved hjelp av Teams, Skype eller telefon.

• Kundemøter

Vi gjennomfører ikke fysiske kundemøter ute hos kundene våre. Vi vil følge opp kunder via telefon. Kundeservice er tilgjengelig som normalt mandag – fredag 08.00-16.00.

• Varelevering

Samtlige sjåfører følger nøye de generelle rådene til Folkehelseinstituttet, blant annet at sjåfør signerer på vegne av deg slik at dere ikke tar på telefonen deres.

På grunn av situasjonen i Oslo med pålegg om stengte serveringssteder som ikke kan overholde 1 meter avstand , i tillegg til kollektiv smittevern tilpasser vi oss leveringsvinduene vi tilbyr i denne perioden.

Som tiltak for at vi skal kunne holde åpent har vi valgt å stenge lørdagsleveringer og minske inn leveringsvinduene på hverdager til 08-16. Så siste leveringsvinduet blir 14-16 på hverdag.

• Frukt og grønt

På grunn av dropp i volum har vår leverandør på frukt og grønt gjort tiltak og vil redusere varelinjer fra uke 12, vi vil følge de samme tiltakene. 

Har du spørsmål om levering eller annet er det bare å kontakte oss!

TLF: 22304030 eller Kundeservice@eureca.no