Erstatning på 1 Liter melk fra Q

1 Liter melk fra Q blir erstattet med 1,75 Liter melk fra Q i tilsvarende mengde. Dette på grunn av produksjonsstans på 1 Liters melk hos Q-meieriet