1,75 liter helmelk fra Q-meieriene utgår

1,75 liter helmelk og lettmelk fra Q-meieriene utgår fra Eureca.no. 1 liter melk vil overta. Viktig å bemerke seg at pakningsantall endres. 1 DP er nå 10 liter. Helmelk: 5179056 Lettmelk: 5179049

Helmelk

1l Q

Helmelk 1l Q

kr 17,58 pr. liter

kr 17,58 pr. f-pak

kr 175,80 10pk

Lettmelk 1%

1l Q

Lettmelk 1% 1l Q

kr 16,68 pr. liter

kr 16,68 pr. f-pak

kr 166,80 10pk