Smilefjeskurs

Daglige tilsyn i gang – er du forberedt?

Målet med ordningen er å gi forbruker lett tilgjengelig informasjon og bl.a. hygiene og renhold på et spisested. Det forventes at mange forbrukere vil tillegge ordningen stor betydning, noe som i stor grad vil være avgjørende for mange spisegjesters valg av serveringssted. Nettopp derfor er det viktig å være godt forberedt på Mattilsynets kontroller.

Dette skjer på tilsyn

Når Mattilsynet kommer på smilefjestilsyn, er det fire områder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren:

  • Ledelse og rutiner
  • Lokaler og utstyr
  • Mathåndtering og tilberedning
  • Sporbarhet og merking.

Kontakt kundeservice for rabatt på smilefjeskurs

Se www.kitakademiet.no for oppsatte kursdatoer